Μελίνας Μερκούρη 35, Θέρισσος,

Ηράκλειο Κρήτης 71305

2810 262141

frontistirio.domi@gmail.com

Ιδιαίτερο μάθημα ή σε κλειστά τμήματα 2/3/4 ατόμων

Το ιδίατερο μάθημα ή το μάθημα σε κλειστά τμήματα 2/3/4 ατόμων,
αποτέλεσαν για τη ΔΟΜΗ τη βασική αρχή της εκπαιδευτικής αρωγής στους μαθητές της.
Με τόσο μικρό αριθμό ατόμων ανά τμήμα επιτυγχάνεται

  • η εξατομίκευση - κανένα τμήμα του μαθήματος δεν μένει σκοτεινό στους μαθητές
  • η καθαρή κρίση - ο διδάσκων ανακαλύπτει ακόμα και απο την πρώτη ώρα τις αδυναμίες
  • η ομοιογένεια - μαθητές με κοινούς στόχους και συναφή τρόπο σκέψης 
  • η ευελιξία - οι ανάγκες των πολλών δεν εξαφανίζουν τις ανάγκες του ενός
  • ο έλεγχος - ο διδάσκων έχει τον έλεγχο για την πρόοδο του κάθε μέλους της ομάδας

Τα τμήματα σχηματίζονται κατόπιν ενός εύλογου χρονικού διαστήματος διδασκαλίας και ανάλογα με τις δυνατότητες, τα σχολικά ενδιαφέροντα
και τη γενικότερη εικόνα των μαθητών. Έτσι εξασφαλίζεται , ο πλήρης  έλεγχος από τον διδάσκοντα,
ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και η αποτελεσματική κάλυψη της ύλης.
Η δημιουργία των τμημάτων δεν ειναι οριστική. 
Οσο προχωράει η εκπαιδευτική διαδικασία και αν για οποιοδήποτε λόγο ένα μέλος της δεν εισπράττει στο ακέραιο τα όσα έχει να προσφέρει η ΔΟΜΗ, 
η σύσταση του τμήματος διαφοροποείται.

Μοιράσου το!