Τα εξεταζόμενα μαθήματα για το σχολικό έτος 2021-22

Τα γνωστικά αντικείμενα με τα εξεταζόμενα μαθήματα της Α’, Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου (ΓΕΛ) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι τα εξής:

Μοιραστείτε το!