Κατηγορία Κριτηρίου: Φυσική

3_Ηλεκτρομαγνητισμός (Θερινής προετοιμασίας)
Ένα κριτήριο αξιολόγησης στον Ηλεκτρομαγνητισμό. Εκτιμώμενη διάρκεια 2 ώρες
1_Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών
Κριτήριο αξιολόγησης στο μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών. Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 ώρες.