Ποσοστά Επιτυχίας

Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας
είναι και η μοναδική
διαφήμιση για τη δουλειά μας!

Είμαστε το σημείο αναφοράς για την εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0 %
Ποσοστό εισαγωγής
στο Πανεπιστήμιο
0 %
Ποσοστό εισαγωγής
στις 3 πρώτες επιλογές