Προτεινόμενα Κριτήρια

Διαγωνίσματα επανάληψης – Προτεινόμενα θέματα
Όλοι εμείς στη Δομή θεωρούμε ότι ένα διαγώνισμα αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο μάθησης και στρατηγικής.

Σε αρκετές περιπτώσεις ένα διαγώνισμα είναι αποδοτικότερο ακόμα και από δύο ή τρείς ώρες μαθήματος, καθώς, οι μαθητές

  1. Εξοικειώνονται με την γραπτή (ή με την προφορική) διαδιακασία της εξέτασης
  2. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον περιορισμένο χρόνο της εξέτασης
  3. Αναπτύσσουν τεχνικές παρουσιάσης
  4. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται το άγχος μιας εξέτασης
  5. Πραγματοποιούν μια ουσιαστική επανάληψη, που είναι και το ζητούμενο


Από την άλλη, η διόρθωση των διαγωνισμάτων από την πλευρά μας είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον τρόπο που θα ανακατευθύνουμε την διαδικασία της μάθησης μέσα στην τάξη. Εκτός από τα προφανή συμπεράσματα (π.χ. ποιο κομμάτι της εξεταστέας ύλης δυσκολεύει ή
ποια είναι τα προβλήματα ανάπτυξης μιας σκέψης), ένα διαγώνισμα γίνεται ισχυρό εργαλείο συζήτησης και διαλόγου με τους μαθητές. Οι επιπλήξεις και οι τιμωρίες δίνουν τη θέση τους σε δημιουργικές ανατροφοδοτήσεις των θεμάτων. Το στείρο επιχείρημα ‘ας διάβαζες περισσότερο’ αντικαθίστανται από ‘ας βρούμε και άλλο τρόπο’, αφενός για την κατανόηση και αφετέρου για την καταπολέμηση του άγχους που επιφέρει μια εξέταση. Ο βαθμός ενός διαγωνίσματος είναι το τελευταίο που μας απασχολεί. Ο κύριος στόχος είναι η καλή επανάληψη.

Για τους παραπάνω λόγους δημιουργούμε στην ιστοσελίδα μας, ειδικές κατηγορίες επαναληπτικών διαγωνισμάτων (και όχι μόνο)
ώστε να παρέχουμε αυτό το σπουδαίο εργαλείο στους μαθητές (αλλά και στους συναδέλφους) αλλά και για να διαπιστώσετε την πολύ καλή δουλειά που κάνουμε και σε αυτόν τον τομέα!